Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Trang chủ / Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI


LƯƠNG, THƯỞNG

Lương, thưởng hấp dẫn và các khoản phụ cấp. Được thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt

BẢO HIỂM

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty và pháp luật quy định

ĐÀO TẠO

Các hoạt động đào tạo, bòi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài. Cơ hội phát triển bản thân

DU LỊCH

Du lịch nghĩ dưỡng hàng năm và nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho toàn bộ nhân viên

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG